Nicolette van der Scheer

Nicolette van der Scheer

Interim management dienstverlening

Schillingdijk 8
1060 SV Amsterdam
P: +31 (06) 25161 669
E: nicolette@dienstverleningsbeleving.nl
W: www.dienstverleningsbeleving.nl

Profiel

Wie ben ik:

Een adviseur / projectleider die zaken kan realiseren. Door een aanstekelijk enthousiasme weet ik mensen aan mij te binden en zullen het beste uit zichzelf te halen. Ik heb een hands-on mentaliteit en heb altijd het doel in het vizier. Als Projectmanager heb ik mijn projecten binnen tijd, budget en met de juiste kwaliteit afgeleverd.

Termen die mij karakteriseren: doelgericht, ondernemend, efficiënt, praktisch, enthousiast, teamplayer, pro-actief, communicatief, organiserend vermogen.

Wat neem ik mee:

Door mijn meer dan 20 jaar werkervaring nationaal en internationaal in de dienstverlening ben ik breed inzetbaar. Ik ben de afgelopen 1,5 jaar verantwoordelijk geweest voor de vergunning verlening in Stadsdeel Centrum in de openbare ruimte en heb ervaring met de problematiek van de aansluiting op en met de handhaving heb hier ook actief naar oplossingen gezocht om hier op in te spelen.

Ik ben analytisch erg sterk en kan makkelijk schakelen tussen verschillende abstractieniveaus, management niveaus, klanten en maatschappelijke domeinen. Ik heb sterke management en verander management ervaring. Ik ben erg loyaal aan mijn werkgever of opdrachtgever, een harde werker en autodidact.

Wat wil ik: mijn energie gebruiken om teams optimaal te laten presteren binnen de politieke mogelijkheden en met begrip en/ of tevredenheid van de burger/ ondernemer.

Wat wil ik:

Mijn energie gebruiken om teams optimaal te laten presteren binnen de politieke mogelijkheden en met begrip en/of tevredenheid van de burger/ondernemer.


Ervaring

Gemeente Amsterdam

Interim Management

Vergunningen en burgerzaken


Opdrachten en andere werkervaring

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West

okt 2016 – jul 2018

Functie: Kwartiermaker & Teammanager Procesuitvoering VTH

Contract voor bepaalde tijd Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

 • Een team van +/- 20 fte aansturen en de afdeling VTH voorbereiden op de doorontwikkeling naar een afdeling die toekomstbestendig is.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

dec 2015 – okt 2016

Functie: Teammanager Immigratie & Nationaliteit

Opdrachtgever: RVE Dienstverlening

 • Een team van +/- 35 fte aansturen en de afdeling verhuizen en klaarmaken voor verdeling over de 7 Stadsloketten.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West

aug 2015 - nov 2015

Functie: Teamleider Stadsloket West a.i.

Opdrachtgever: RVE Dienstverlening

 • Een team van +/- 40 fte aansturen en de afdeling klaarmaken voor aansluiting op het Stadsloket West.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

dec 2013 – juli 2015

Functie: Afdelingshoofd Vergunningen a.i.

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum / Stadsloket

 • Een team van 15 fte aansturen en de afdeling klaarmaken voor aansluiting op het Stadsloket Centrum.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

mei 2013 – nov 2014

Functie: Senior medewerker Vergunningen a.i.

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum

 • Beschrijven van 20 werkinstructies op de afdeling Vergunningen.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

apr 2012 – mrt 2013

Functie: projectleider geïntegreerde Servicedesk

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum

 • Implementatie van de Frontoffice van de Servicedesk.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

jan 2012 – mrt 2013

Functie: begeleiding re-integratiekandidaten vanuit mijn vorige functie als Teammanager

Opdrachtgever: Stadsdeel West

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

okt 2011 – jan 2012

Functie: projectleider ontwikkeling fijnstructuur Management Ondersteuning en Servicedesk.

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum

 • Organiseren en schrijven van de fijnstructuur en het PvA voor de afdeling Management Ondersteuning en het team Servicedesk.
 • Implementatie van de Frontoffice van de Servicedesk.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

jan 2012 – mrt 2012

Functie: projectleider Automatisering en Facilitaire zaken ten behoeve van de ontwikkeling harmonisatie Sociale Loketten en Meldpunten naar de Breed Sociale Loketten en de samenvoeging naar het Stadsloket.

Opdrachtgever: Stadsdeel West

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West

mei 2010 – dec 2011

Functie: Teammanager Secretariaatspool en Servicedesk a.i.

Opdrachtgever: Stadsdeel West (25 FTE)

 • Eindverantwoordelijke voor het opzetten van twee teams.
 • Ontrafelen van processen; afstemmen en implementeren.
 • Ziekte verzuim aanpakken.
 • Samenwerking bevorderen, verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie beleggen.

Gemeente Amsterdam

Verschillende Stadsdelen

jan 2008 – mei 2010

Projectleider Gemeente Amsterdam op het gebied van de dienstverlening

Opdrachtgever: Verschillende gemeentelijke stadsdelen

 • Opzetten van de Burgerzakenbalies voor stadsdeel West.
 • Opzetten van vergunningen loket voor Stadsdeel West.
 • Telefonieplan voor stadsdeel West.
 • Adviseur telefonie.
 • Klantcontactcentrum Antwoord Stadsdeel Oud West en Zuidoost.
 • Adviseur Servicecode Amsterdam Stadsdeel Oud West.
 • Digitale loket stadsdeel Oud West.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

mrt 2006 – dec 2007

Functie: Projectmanager bij het Projectbureau /afdeling Projecten

Plvv. Afdelingsmanager Projectbureau

Opdrachtgever: Stadsdeel Oud-West

 • Afdelingsmanager tijdens de reorganisatie van 8 medewerkers die zich binnen het stadsdeel bezig houden met de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten op bestaande locaties.
 • Operationele aansturing van projectbureau naar afdeling Projecten.
 • Voorbereiden en plannen van de interne verhuizing.
 • Selectie en implementatie van nieuwe telefooncentrale.
 • Projectleider Woonservicewijk (WSW) in het kader van de WMO. Urban coördinator (Europese subsidie).
 • Projectleider Antwoord & digitaal Loket.
 • Projectleider openbare ruimte projecten.
 • Advies beheer ondergrondse parkeergarage SDOW.
 • Enkele interne verbeterprojecten.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oud-West

mrt 2003 - mrt 2006

Functie: Projectmanager Overheidsloket 2000 aangesteld voor een periode van 3 jaar.

Opdrachtgever: Stadsdeel Oud-West

 • Eén loket gedachte, verbeteren dienstverlening.
 • Van een aanbod gerichte organisatie naar een vraag gestuurde organisatie.
 • Frontoffice /backoffice knip bepalen.
 • Aandacht vragen voor de cultuur op prikkelende wijze bij de medewerkers en managers.
 • Het belang van proactief werken en samenwerken.

Aigis

Benefits en Arbeidszaken

apr 2002 - feb 2003

Functie: Project manager.

Communicatie rondom en het implementeren van een web-gebaseerd secundair arbeidsvoorwaarden systeem bij werkgevers. Zowel functioneel, technisch als organisatorisch.

Activiteiten onder andere:

 • Opstellen projectplannen en calculaties.
 • Bewaken van voortgang, budget en kwaliteit.

Randstad uitzendbureau

aug 1997 - apr 2002

Functie: Senior Intercedent - Account Gemeente Amsterdam (SGA uitzendbureau).

Bij Randstad was ik werkzaam voor het account Gemeente Amsterdam (SGA uitzendbureau) en was verantwoordelijk in een team van drie voor de contacten voor inleners (stadsdelen en diensten) en uitzendkrachten.

Activiteiten onder andere:

 • Bemiddelen in vraag en aanbod op de gemeentelijke arbeidsmarkt.
 • Opleiden en coachen van nieuwe intercedenten.
 • Opzetten van communicatie, acties en advertenties.
 • Faciliteren van training voor Randstad.
 • Resultaten: Opzetten van werving en selectie als nieuw SGA product.
 • Omzet van meer dan 2 miljoen Euro.

Amsterdam Marriott Hotel

sept 1991 - aug 1997

Functie: Supervisor Frontdesk

Activiteiten onder andere:

 • Leiding geven aan een team van dienstverleners zoals receptie, telefooncentrale, conciërge, baggagist, garagist en guest relations.
 • Organiseren en coördineren van het directe contact tussen gasten en personeel.
 • Verantwoordelijk voor budgetbewaking, het maken van roosters, beoordeling en functioneringsgesprekken.
 • Verantwoordelijk voor de directe kamerverkoop en reserveringen in binnen en buitenland.
 • Trainen en coachen van nieuw personeel en stagebegeleiding.

Opleidingen

Amsterdam

HEAO

1996 – 1999

HES Deeltijd te Amsterdam - Management, Economie & Recht (Propedeuse behaald, MER tot jaar vier).

Amsterdam

HBO P&O

1991 – 1992

HBO P&O (Propedeuse behaald).

Heerlen

Hotelschool

1988 – 1992

MBO Hotelschool Heerlen (diploma behaald).

Den Haag

HBO P&O

1987 – 1988

HBO Hotelschool Den Haag.

Amstelveen

Middelbare school

1983 – 1986

Casimir te Amstelveen Havo-opleiding (diploma behaald).


Contact

Dienstverleningsbeleving

Dienstverleningsbeleving adviseert overheden en (non-) profitorganisaties op het gebied van dienstverlenings vraakstukken per opdracht of op interim basis.

De kernactiviteit van Dienstverleningsbeleving spitst zich toe op advies en projectmanagement op het grensvlak van beleid en operationele bedrijfsvoering.

Ik ben in het bezit van een VAR verklaring 2015.

Ik ben inzetbaar per november 2015.

Schillingdijk 8
1060 SV Amsterdam
P: 06 251 61669
E: nicolette@dienstverleningsbeleving.nl
W: www.dienstverleningsbeleving.nl
Top